Biking @ Ronse

Algemene info


Info club
Naam Biking @ Ronse
Straat + nummer Hoogdeurnestraat 64
Postcode + gemeente 9600 Ronse
Aantal leden 151
Bestaat sinds 2009
Contactpersoon
Naam Mr. Eddy Vercruysse
E-mailadres vercruysseeddy@skynet.be
Straat + nummer Adolphe Hullebroeckstraat 47
Postcode + gemeente 9600 Ronse

Tips


tips als wielerclub

 • We promoten Fiets Wijs! actief in de club (in nieuwsbrief, op activiteit, ...)
 • We gaan goed zichtbaar de weg op: heldere kledij, verlichting als het moet!
 • Onze wegkapiteins zijn er altijd en begeleiden de groep goed.
 • We organiseren 1x/jaar een infomoment over veilig fietsen (in groep).
 • We sensibiliseren onze leden om geen afval achter te laten op tocht.
 • We hebben aandacht voor veilig, hoffelijk en proper fietsen in onze opleidingen (voor trainers, renners, jongeren).
 • We spreken elkaar aan op Fiets Wijs!-gedrag tijdens de trainingen.
 • We rijden met een fietsbel (wat overigens verplicht is).
 • Iedereen draagt een helm.
 • Ook op het jaagpad laten we plek voor wandelaars, trage fietsers, ...
 • We rijden nooit met meer dan 2 naast elkaar.
 • We signaleren aankomende manoeuvres (van de groep) zo goed mogelijk (met de armen, C3-bordje, ...).
 • We stippelen doordacht trainingsroutes uit: langs autoluwe wegen, jaagpaden, trage wegen, ...

tips als organisator

 • We hebben een zitje in de sportraad om knelpunten voor fietsers in de gemeente aan te kaarten.
 • We maken gebruik van ondersteuning van de lokale politie en de gemeente bij het organiseren van evenementen.
 • We denken ook aan de mobiliteit van de deelnemers aan onze evenementen en spelen daarop in. Meer info
 • We durven drugs en alcohol ter sprake te brengen/maken werk van een drugsbeleid. Meer info
 • We investeren in vorming voor de trainers en/of onze leden.
 • We werken een afvalbeleid uit voor onze evenementen: bevoorrading met weinig verpakking, kraantjeswater, opruimploegen, ...
 • We stimuleren carpoolen bij evenementen en activiteiten (en belonen het zelfs).

Charter Fiets Wijs!


KaartDelen