De Goezeput Cycling Team

Algemene info


Info club
Naam De Goezeput Cycling Team
Straat + nummer Komvest 23
Postcode + gemeente 8000 Brugge
Aantal leden 96
Bestaat sinds 2012
Contactpersoon
Naam Mr. Yves Glorieux
E-mailadres Glorieuxyves2@gmail.com
Straat + nummer Fortuinstraat 96
Postcode + gemeente 8310 Assebroek

Tips


tips als wielerclub

 • We gaan goed zichtbaar de weg op: heldere kledij, verlichting als het moet!
 • Onze wegkapiteins zijn er altijd en begeleiden de groep goed.
 • We sensibiliseren onze leden om geen afval achter te laten op tocht.
 • We hebben aandacht voor veilig, hoffelijk en proper fietsen in onze opleidingen (voor trainers, renners, jongeren).
 • Iedereen draagt een helm.
 • Ook op het jaagpad laten we plek voor wandelaars, trage fietsers, ...
 • We rijden nooit met meer dan 2 naast elkaar.
 • We signaleren aankomende manoeuvres (van de groep) zo goed mogelijk (met de armen, C3-bordje, ...).
 • We stippelen doordacht trainingsroutes uit: langs autoluwe wegen, jaagpaden, trage wegen, ...

tips als organisator

 • We denken ook aan de mobiliteit van de deelnemers aan onze evenementen en spelen daarop in. Meer info
 • We durven drugs en alcohol ter sprake te brengen/maken werk van een drugsbeleid. Meer info
 • We belonen onze leden/vrijwilligers als ze zich actief inspannen om het goeie voorbeeld te geven.
 • We stimuleren carpoolen bij evenementen en activiteiten (en belonen het zelfs).
 • We gebruiken herbruikbare spullen: drinkbekers, drankjetons, ...

Charter Fiets Wijs!


KaartDelen